Google Translate;

Our server provider had during the day extensive disruption, which also affected us. Now everything but roll on as usual.


Original;

Vår serverleverantör hade under dagen omfattande driftstörningar, vilket även drabbade oss. Nu ska allt dock rulla på som vanligt igen.